Aktualności

Zebranie październik 2023 (będzie tydzień wcześniej)

Uwaga:
Ze względu na składanie wniosków na dofinansowanie na rok 2024 do dnia 2023-09-30,
planowane zebranie na październik odbędzie się pod koniec września.

Zebranie Koła odbędzie się w dniu 29 września 2023 (piątek) o godzinie 17:00 przy klasztorze OO. Bernardynów.
Sala będzie otwarta od 16:00.

Plan spotkania:
1. Składanie wniosków na dofinansowanie na rok 2024
2. Sprawy bieżące

Składanie wniosków na dofinansowanie na rok 2024

Informujemy, że zapotrzebowanie na sprzęt pszczelarski można składać do 30 września 2023 roku.
Wypełnione formularze można składać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy lub za pośrednictwem Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy.

Wymagania:
Minimum 10 rodzin pszczelich, stan na dzień 2023-09-30.
Numer RHD lub SB (Rolniczy Handel Detaliczny, Sprzedaż Bezpośrednia, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Numer EP (Ewidencja Producenta, numer nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Inne uwagi:
Formularz tylko dla członków WZP Rzeszów.
Kwota refundacji do jednego ula 100 zł.
Maksymalna refundacja 15 000 zł.
Refundacja do 60% poniesionych kosztów netto.
Refundacja w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności dla pszczelarzy w wieku do 40 lat.
Refundacja dla starszych pszczelarzy jest zależna od pozostałych środków.

Poniżej potrzebne druki:
Formularz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski w 2024 roku

Uwagi:
Podana liczba rodzin pszczelich we wniosku będzie wysłana do ARiMR.
Jeżeli jest planowane zwiększenie ilości rodzin, to należy dopłacić składki do dnia 2023-09-30.
Prosimy wpisywać tylko refundowany sprzęt zgodnie z regulaminem.
W przypadku zmiany regulaminu przez ARiMR automatycznie będzie to miało wpływ na już złożone wnioski.

Umowy na zakup sprzętu na rok 2023

Informujemy, że umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego na rok 2023 są przygotowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.
Umowy będą do podpisania od 6 września 2023 (środa) w siedzibie WZP.

Adres:
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów
tel. 512 777 810
Godziny otwarcia: pn-pt: 7:30 – 14:00, sobota nieczynne.

Prosimy o podpisanie umów do dnia 15 września 2023.

Składki członkowskie za rok 2023

Prosimy o dokonanie wpłaty na składki członkowskie za rok 2023 na konto Koła do dnia 31 marca 2023 roku.

Wysokość składek:
A. Składka roczna: 100 zł
B. Składka za rodziny: 2 zł za każdą rodzinę
C. Ubezpieczenie OC: 6 zł za pasiekę do 60 rodzin, dodatkowe 6 zł za każde kolejne 60 rodzin
D. Wpisowe: 100 zł (tylko dla osób przystępujących do Koła)

W polu nazwa zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko oraz adres pasieki.

Dane do przelewu:
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001
Tytułem: A 100, B …, C …, D …,

Druk wpłata na składki 2023

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

Aby uzyskać numer RHD należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12
2. Oświadczenie podmiotu o utrzymywaniu pszczół
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Opłata skarbowa – potwierdzenie przelewu

Decyzja o nadanym numerze będzie dostarczona listownie.