Składanie wniosków na dofinansowanie na rok 2024

Informujemy, że zapotrzebowanie na sprzęt pszczelarski można składać do 30 września 2023 roku.
Wypełnione formularze można składać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy lub za pośrednictwem Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy.

Wymagania:
Minimum 10 rodzin pszczelich, stan na dzień 2023-09-30.
Numer RHD lub SB (Rolniczy Handel Detaliczny, Sprzedaż Bezpośrednia, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Numer EP (Ewidencja Producenta, numer nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Inne uwagi:
Formularz tylko dla członków WZP Rzeszów.
Kwota refundacji do jednego ula 100 zł.
Maksymalna refundacja 15 000 zł.
Refundacja do 60% poniesionych kosztów netto.
Refundacja w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności dla pszczelarzy w wieku do 40 lat.
Refundacja dla starszych pszczelarzy jest zależna od pozostałych środków.

Poniżej potrzebne druki:
Formularz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski w 2024 roku

Uwagi:
Podana liczba rodzin pszczelich we wniosku będzie wysłana do ARiMR.
Jeżeli jest planowane zwiększenie ilości rodzin, to należy dopłacić składki do dnia 2023-09-30.
Prosimy wpisywać tylko refundowany sprzęt zgodnie z regulaminem.
W przypadku zmiany regulaminu przez ARiMR automatycznie będzie to miało wpływ na już złożone wnioski.