Zgnilec amerykański w powiecie Rzeszowskim

Dzień dobry,

Pisze w sprawie rozporządzenia o wystąpieniu zgnilca amerykańskiego w powiecie Rzeszowskim.

„§ 1. Uznaje się teren obejmujący w powiecie rzeszowskim miejscowości:
1) Malawa, Krasne w gminie Krasne,
2) Kielnarowa, Tyczyn w gminie Tyczyn,
3) Chmielnik w gminie Chmielnik,
4) osiedla w obrębie miasta Rzeszowa: Budziwój, Biała, Matysówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie,
Słocina, Zawiszy Czarnego, Dąbrowskiego, Staroniwa, Piastów, Grota-Roweckiego, Nowe Miasto,
Paderewskiego, Kmity, Pułaskiego, Śródmieście, Mieszka I, Wilkowyja, F. Kotuli, Krakowska – Południe,
Kr. Augusta, 1000-lecia, Wł. Andersa, Pobitno, Baranówka, Staromieście, Załęże,
– za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi
o treści: „ UWAGA! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół ”

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie rodzin pszczelich, matek
pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do
pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół,

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, nakazuje
się:
1) posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną
chorobę zakaźną zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rzeszowie;
2) przegląd pasiek.”

Więcej szczegółów na stronie WZP lub Dziennik Urzędowy Województwa Rzeszowskiego ( https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2024/2486/ ).

Pozdrawiam,

Olga Kwiatkowska


Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
ul. Ustrzycka 117a
35-504 Rzeszów
poczta@wzp.rzeszow.pl
www.wzp.rzeszow.pl