Refundacja na matki i odkłady

Do dnia 21 czerwca 2024 roku proszę o dostarczenie do Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie skanów decyzji RHD, Sprzedaż Bezpośrednia, faktur RR – celem uzyskania refundacji na matki i odkłady.