Nowy numer konta bankowego

 Z dniem 2 lipca 2024 roku nastąpiła zmiana konta bankowego.
Nowy numer konta  : 17 1540 1131 2113 0008 2003 0001