Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie liczy 187 aktywnych członków,

którzy zgłosili 5034 rodzin pszczelich.

Stan na dzień 2022-11-30.

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie:

Piotr Wilk – Prezes Koła
Franciszek Hulak – Wiceprezes Koła
Robert Pilch – Skarbnik Koła
Krzysztof Bar – Sekretarz Koła
Norbert Burkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Majewski – Członek Zarządu
Artur Teter – Członek Zarządu

Konto bankowe:
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001