Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie liczy 187 aktywnych członków,

którzy zgłosili 5210 rodzin pszczelich.

Stan na dzień 2023-12-31.

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie:

Franciszek Hulak – Prezes Koła
Stanisław Pietrucha – Wiceprezes Koła
Sabina Goclan-Konopka – Sekretarz Koła
Jan Głowacki – członek
Norbert Burkiewicz – członek
Janusz Falandys – członek

Konto bankowe:
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001