Przystąpienie do Koła

Aby przystąpić do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie należy:

1. Zgłosić prowadzenie pasieki do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie znajduje się na ul. Warszawskiej 12.
W Inspektoracie należy pobrać zaświadczenie o zgłoszeniu prowadzenia pasieki.

2. Wypełnić deklarację przystąpienia do koła. Deklarację można pobrać poniżej lub uzyskać na spotkaniu Koła.

3. Opłacić następujące składki członkowskie:
A. Składka roczna: 100 zł
B. Składka za rodziny: 2 zł za każdą rodzinę
C. Ubezpieczenie OC: 6 zł za pasiekę do 60 rodzin, dodatkowe 6 zł za każde kolejne 60 rodzin
D. Wpisowe: 100 zł (tylko dla osób przystępujących do Koła)

W polu nazwa zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko oraz adres pasieki.

Należną kwotę należy wpłacić na konto Koła. Druk wpłaty można pobrać poniżej.
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
ul. Ustrzycka 117a, 35-504 Rzeszów
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001

Wypełnioną deklarację wraz z kserokopią zaświadczenia o zgłoszeniu prowadzenia pasieki należy złożyć u Sekretarza Koła na zebraniu Koła.
Zebrania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca przy klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie.
W aktualnościach podajemy dokładne informacje o każdym spotkaniu.
W razie pytań proszę pisać na kontakt@rkp.rzeszow.pl

Przykład:

Pszczelarz który posiada 12 rodzin pszczelich w 1 pasiece chcąc przystąpić do Naszego Koła:
1. Zgłasza pasiekę u Powiatowego Lekarza Weterynarii i pobiera zaświadczenie.
2. Pobiera z naszej strony, drukuje i wypełnia deklarację przystąpienia do Koła.
3. Opłaca 230 zł składki na konto Koła (100 + 2×12 + 6 + 100 = 230) w tytule przelewu wpisując: A 100, B 24, C 6, D 100
4. Wypełnioną deklarację oraz kserokopię zaświadczenia składa na spotkaniu Koła.

Druki do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Koła Pszczalarzy

Druk wpłata na składki 2023