Zebranie grudzień 2023

Zebranie Koła odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 (piątek) o godzinie 17:00 przy klasztorze OO. Bernardynów.
Sala będzie otwarta od 16:00.

Plan spotkania:
1. Zapisy na leki, matki oraz odkłady na rok 2024.
2. Sprawy bieżące.

Zapisy na leki, matki oraz odkłady 2024

Rozpoczynamy zapisy na leki, matki oraz odkłady.
Bardzo prosimy o przygotowanie swoich potrzeb na rok 2024 na postawie ofert.

Wymagania:
Numer EP oraz WET jest zawsze wymagany.
Numer RHD lub SB lub faktura RR jest wymagany tylko na matki i odkłady, gdy pasieka jest powyżej 10 rodzin.

Numer EP (Ewidencja Producenta, numer nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Numer WET (Numer Weterynaryjny, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Numer RHD lub SB (Rolniczy Handel Detaliczny, Sprzedaż Bezpośrednia, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Faktura RR (wystawia dowoly podmiot, potwierdzając zakup produktów pszczelich od pszczelarza)

Oferta informacje 2024
Oferta na leki 2024
Oferta na matki 2024
Oferta na odkłady 2024
Regulamin ARiMR 2024

Jak będzie wyglądał proces zapisów:

Etap 0.
Zapisy osobiście na spotkaniu w dniu 2023-12-01.
Mailowo na adres: kontak@rkp.rzeszow.pl

Etap 1.
Zadzwonimy do każdej osoby i zapiszemy jej zapotrzebowanie na leki, matki oraz odkłady.
Po zebraniu wszystkich zapisów ustalimy końcowe zapotrzebowanie na podstawie przyznanych limitów.
Termin zapisów do 2023-12-12.

Etap 2.
Ponownie zadzwonimy i poinformujemy o ustalonych ilościach oraz kwotach do wpłaty.

Etap 3.
Wpłaty do dnia 2024-03-31. Prosimy na razie nie wpłacać.

Składanie wniosków na dofinansowanie na rok 2024

Informujemy, że zapotrzebowanie na sprzęt pszczelarski można składać do 16 października 2023 roku.
Wypełnione formularze można składać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy lub za pośrednictwem Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy.

Wymagania:
Minimum 10 rodzin pszczelich, stan na dzień 2023-09-30.
Numer RHD lub SB (Rolniczy Handel Detaliczny, Sprzedaż Bezpośrednia, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Numer EP (Ewidencja Producenta, numer nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Inne uwagi:
Formularz tylko dla członków WZP Rzeszów.
Kwota refundacji do jednego ula 100 zł.
Maksymalna refundacja 15 000 zł.
Refundacja do 60% poniesionych kosztów netto.
Refundacja w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności dla pszczelarzy w wieku do 40 lat.
Refundacja dla starszych pszczelarzy jest zależna od pozostałych środków.

Poniżej potrzebne druki:
Formularz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski w 2024 roku

Uwagi:
Podana liczba rodzin pszczelich we wniosku będzie wysłana do ARiMR.
Jeżeli jest planowane zwiększenie ilości rodzin, to należy dopłacić składki do dnia 2023-09-30.
Prosimy wpisywać tylko refundowany sprzęt zgodnie z regulaminem.
W przypadku zmiany regulaminu przez ARiMR automatycznie będzie to miało wpływ na już złożone wnioski.

Składki członkowskie za rok 2023

Prosimy o dokonanie wpłaty na składki członkowskie za rok 2023 na konto Koła do dnia 31 marca 2023 roku.

Wysokość składek:
A. Składka roczna: 100 zł
B. Składka za rodziny: 2 zł za każdą rodzinę
C. Ubezpieczenie OC: 6 zł za pasiekę do 60 rodzin, dodatkowe 6 zł za każde kolejne 60 rodzin
D. Wpisowe: 100 zł (tylko dla osób przystępujących do Koła)

W polu nazwa zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko oraz adres pasieki.

Dane do przelewu:
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001
Tytułem: A 100, B …, C …, D …,

Druk wpłata na składki 2023

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

Aby uzyskać numer RHD należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12
2. Oświadczenie podmiotu o utrzymywaniu pszczół
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Opłata skarbowa – potwierdzenie przelewu

Decyzja o nadanym numerze będzie dostarczona listownie.