Zebranie grudzień 2022

Zebranie Koła odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 (piątek) o godzinie 17:00 przy klasztorze OO. Bernardynów.
Sala będzie otwarta od 16:00. Zebranie rozpocznie się o 17:00.

Ankieta 2022-08-30

Koledzy Pszczelarze,

Chcąc poznać Waszą przygodę z pszczołami zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Podane informacje pozwolą nam poznać Waszą historię oraz osiągnięcia i na pewno będą inspiracją dla innych.

Wydrukowaną i wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć na spotkanie.
Ankietę można także wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Koła.

Z góry dziękujemy i zapraszamy do wypełnienia.

Ankieta Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie 2022-08-30

Składki członkowskie za rok 2022

Prosimy o dokonanie wpłaty na składki członkowskie za rok 2022 na konto Koła do dnia 28 lutego 2022 roku.

Wysokość składek:
A. Składka roczna: 40 zł
B. Składka za rodziny: 2 zł za każdą rodzinę
C. Ubezpieczenie OC: 6 zł za pasiekę do 60 rodzin, dodatkowe 6 zł za każde kolejne 60 rodzin
D. Wpisowe: 100 zł (tylko dla osób przystępujących do Koła)
E. Wpłata na cele statutowe Koła (co najmniej 10 zł)

W polu nazwa zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko oraz adres pasieki.

Dane do przelewu:
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001
Tytułem: A 40, B …, C …, D …, E …,

Druk wpłata na składki 2022

Informujemy, że wydrukowane formularze na składki są do odbioru w siedzibie WZP.

Miejsce odbioru: Sklep WZP
Adres: ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów
Sklep jest otwarty w godzinach pn-pt: 8:00-16:00, sb: 8:00-13:00
tel. 17 853 40 59 wew. 21

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

Aby uzyskać numer RHD należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12
2. Oświadczenie podmiotu o utrzymywaniu pszczół
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Opłata skarbowa – potwierdzenie przelewu

Decyzja o nadanym numerze będzie dostarczona listownie.