Refundacja na matki i odkłady

Do dnia 21 czerwca 2024 roku proszę o dostarczenie do Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie skanów decyzji RHD, Sprzedaż Bezpośrednia, faktur RR – celem uzyskania refundacji na matki i odkłady.

Odbiór matek pszczelich 2024

Uwaga !!!

W związku z ogłoszeniem terenu zapowietrzonego w dniu 13 maja 2024r w Rzeszowie, Koło nasze nie będzie wydawać matek pszczelich od Pana Sęka i Pana Pelczara na zebraniu w dniu 7 czerwca 2024r. Każdy pszczelarz, który ma do odbioru matki pszczele odbiera je indywidualnie.

Zebranie czerwiec 2024

Zebranie członków RKP Rzeszów odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024r o godz. 17.00 przy klasztorze OO Bernardynów.

Plan zebrania
1.Wydawanie leków refundowanych dla pszczół przez Pana Mariana Barana / od godz.16 / – jedyny termin wydawania
2.Podpisywanie list otrzymanych matek pszczelich od producentów
3.Zasady dystrybucji pszczół w strefie zapowietrzonej
4.Przepisy dot. stacjonowania pasiek
5.Sprawy ogólne Koła

Zgnilec amerykański w powiecie Rzeszowskim

Dzień dobry,

Pisze w sprawie rozporządzenia o wystąpieniu zgnilca amerykańskiego w powiecie Rzeszowskim.

„§ 1. Uznaje się teren obejmujący w powiecie rzeszowskim miejscowości:
1) Malawa, Krasne w gminie Krasne,
2) Kielnarowa, Tyczyn w gminie Tyczyn,
3) Chmielnik w gminie Chmielnik,
4) osiedla w obrębie miasta Rzeszowa: Budziwój, Biała, Matysówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie,
Słocina, Zawiszy Czarnego, Dąbrowskiego, Staroniwa, Piastów, Grota-Roweckiego, Nowe Miasto,
Paderewskiego, Kmity, Pułaskiego, Śródmieście, Mieszka I, Wilkowyja, F. Kotuli, Krakowska – Południe,
Kr. Augusta, 1000-lecia, Wł. Andersa, Pobitno, Baranówka, Staromieście, Załęże,
– za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi
o treści: „ UWAGA! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół ”

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie rodzin pszczelich, matek
pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do
pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół,

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, nakazuje
się:
1) posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną
chorobę zakaźną zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rzeszowie;
2) przegląd pasiek.”

Więcej szczegółów na stronie WZP lub Dziennik Urzędowy Województwa Rzeszowskiego ( https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2024/2486/ ).

Pozdrawiam,

Olga Kwiatkowska


Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
ul. Ustrzycka 117a
35-504 Rzeszów
poczta@wzp.rzeszow.pl
www.wzp.rzeszow.pl

Odbiór leków 2024

Wydawanie leków dla pszczół odbędzie się na zebraniu Koła w dniu 7 czerwca 2024r
Jest to jedyny termin z odbiorem w Rzeszowie.

Zebranie maj 2024

Zebranie członków RKP Rzeszów odbędzie się 10 maja 2024 (piątek) o godzinie 17.00 przy klasztorze OO.Bernardynów.
Sala będzie otwarta od godziny 16.30.

Plan zebrania:
1.Plan odbioru leków dla pszczół dystrybucja – dr Marian Baran
2.Sprawy ogólne

Składki członkowskie za rok 2024

Prosimy o dokonanie wpłaty na składki członkowskie za rok 2024 na konto Koła do dnia 15 marca 2024 roku.

Wysokość składek:
A. Składka roczna: 100 zł
B. Składka za rodziny: 2 zł za każdą rodzinę
C. Ubezpieczenie OC: 6 zł za pasiekę do 60 rodzin, dodatkowe 6 zł za każde kolejne 60 rodzin
D. Wpisowe: 100 zł (tylko dla osób przystępujących do Koła)

W polu nazwa zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko oraz adres pasieki.

Dane do przelewu:
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001
Tytułem: A 100, B …, C …, D …,

Druk wpłata na składki 2024

Zapisy na leki, matki oraz odkłady 2024

Rozpoczynamy zapisy na leki, matki oraz odkłady.
Bardzo prosimy o przygotowanie swoich potrzeb na rok 2024 na postawie ofert.

Wymagania:
Numer EP oraz WET jest zawsze wymagany.
Numer RHD lub SB lub faktura RR jest wymagany tylko na matki i odkłady, gdy pasieka jest powyżej 10 rodzin.

Numer EP (Ewidencja Producenta, numer nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Numer WET (Numer Weterynaryjny, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Numer RHD lub SB (Rolniczy Handel Detaliczny, Sprzedaż Bezpośrednia, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Faktura RR (wystawia dowoly podmiot, potwierdzając zakup produktów pszczelich od pszczelarza)

Oferta informacje 2024
Oferta na leki 2024 (wersja 2)
Oferta na matki 2024 (wersja 3)
Oferta na odkłady 2024 (wersja 2)
Regulamin ARiMR 2024

Jak będzie wyglądał proces zapisów:

Etap 0.
Zapisy osobiście na spotkaniu w dniu 2023-12-01.
Mailowo na adres: kontakt@rkp.rzeszow.pl

Etap 1.
Zadzwonimy do każdej osoby i zapiszemy jej zapotrzebowanie na leki, matki oraz odkłady.
Po zebraniu wszystkich zapisów ustalimy końcowe zapotrzebowanie na podstawie przyznanych limitów.
Termin zapisów do 2023-12-12.

Etap 2.
Ponownie zadzwonimy i poinformujemy o ustalonych ilościach oraz kwotach do wpłaty.

Etap 3.
Wpłaty do dnia 2024-03-15.