Wybory Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie – termin 1

Informujemy, że Wybory Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie w pierwszym terminie
odbędą się w dniu 5 kwietnia 2024 (piątek) o godzinie 17:00 przy klasztorze OO. Bernardynów.

Wymagane jest kworum. Obecność obowiązkowa.
W przypadku braku kworum wybory odbędą się w drugim terminie.

Walne Zebranie Członków Koła – kwiecień 2024

Walne Zebranie Członków Koła odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 (piątek) o godzinie 17:00 przy klasztorze OO. Bernardynów.
Sala będzie otwarta od 16:00. Zebranie rozpocznie się o 17:00.

Ogólny plan spotkania:
1. Wybory Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie.

W trakcie Walnego Zebrania Członków Koła zostaną wybrani:
1. Prezes Koła
2. Zarząd Koła
3. Komisja Rewizyjna
4. Delegaci na Walny Zjazd WZP w Rzeszowie

Bardzo prosimy o obecność.

Regulamin Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie 2016-06-01
Statut Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie 2019-03-23

Wjazd na parking 2024-02-23

Informujemy, że istnieje możliwość wjazdu na parking Urzędu Wojewódzkiego podczas spotkań naszego Koła.
W celu uzyskania upoważnienia do wjazdu należy przekazać wymagane dane.
Należy podać: imię i nazwisko, numer rejestracyjny, marka pojazdu

Zapisy prowadzi:
Piotr Wilk – Prezes Koła
tel. 693 310 914

Składki członkowskie za rok 2024

Prosimy o dokonanie wpłaty na składki członkowskie za rok 2024 na konto Koła do dnia 15 marca 2024 roku.

Wysokość składek:
A. Składka roczna: 100 zł
B. Składka za rodziny: 2 zł za każdą rodzinę
C. Ubezpieczenie OC: 6 zł za pasiekę do 60 rodzin, dodatkowe 6 zł za każde kolejne 60 rodzin
D. Wpisowe: 100 zł (tylko dla osób przystępujących do Koła)

W polu nazwa zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko oraz adres pasieki.

Dane do przelewu:
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
85 8642 1126 2012 1146 1955 0001
Tytułem: A 100, B …, C …, D …,

Druk wpłata na składki 2024

Zapisy na leki, matki oraz odkłady 2024

Rozpoczynamy zapisy na leki, matki oraz odkłady.
Bardzo prosimy o przygotowanie swoich potrzeb na rok 2024 na postawie ofert.

Wymagania:
Numer EP oraz WET jest zawsze wymagany.
Numer RHD lub SB lub faktura RR jest wymagany tylko na matki i odkłady, gdy pasieka jest powyżej 10 rodzin.

Numer EP (Ewidencja Producenta, numer nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Numer WET (Numer Weterynaryjny, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Numer RHD lub SB (Rolniczy Handel Detaliczny, Sprzedaż Bezpośrednia, numer nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)
Faktura RR (wystawia dowoly podmiot, potwierdzając zakup produktów pszczelich od pszczelarza)

Oferta informacje 2024
Oferta na leki 2024 (wersja 2)
Oferta na matki 2024 (wersja 3)
Oferta na odkłady 2024 (wersja 2)
Regulamin ARiMR 2024

Jak będzie wyglądał proces zapisów:

Etap 0.
Zapisy osobiście na spotkaniu w dniu 2023-12-01.
Mailowo na adres: kontakt@rkp.rzeszow.pl

Etap 1.
Zadzwonimy do każdej osoby i zapiszemy jej zapotrzebowanie na leki, matki oraz odkłady.
Po zebraniu wszystkich zapisów ustalimy końcowe zapotrzebowanie na podstawie przyznanych limitów.
Termin zapisów do 2023-12-12.

Etap 2.
Ponownie zadzwonimy i poinformujemy o ustalonych ilościach oraz kwotach do wpłaty.

Etap 3.
Wpłaty do dnia 2024-03-15.

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

Aby uzyskać numer RHD należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12
2. Oświadczenie podmiotu o utrzymywaniu pszczół
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Opłata skarbowa – potwierdzenie przelewu

Decyzja o nadanym numerze będzie dostarczona listownie.