Wspomnienie o Józefie Patronie

Wspomnienie o Józefie Patronie

W dniu 13 lipca 2024 roku pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym w Zaczerniu długoletniego i zasłużonego członka WZP Rzeszów – Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie kolegę Józefa Patrona ur. 17 września 1941 roku w Nockowej. W pogrzebie uczestniczyło liczne grono przyjaciół pszczelarzy. Odszedł jeden z największych pszczelarzy z naszej organizacji II – giej połowy XX wieku.

Był zasłużonym członkiem naszego Koła przez blisko 60 lat. Miłość do pszczół wyniósł z rodzinnego domu, jego ojciec dał mu dobre podwaliny do właściwego stosunku do świata, szacunku do ludzi i do przyrody.

Do związku pszczelarskiego wstąpił w 1965 roku, pełniąc społecznie różne funkcje w naszej organizacji był Sekretarzem i Członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Był również Sekretarzem w Powiatowym Kole Pszczelarzy w Rzeszowie.

Był mistrzem i pasjonatem pszczelarstwa, propagatorem zdrowej żywności i produktów pszczelich. Jako nieliczny w Polsce w latach 70 –tych ubiegłego wieku pozyskiwał rocznie ok.1 kg w mleczka pszczelego. Na niwie pszczelarskiej był pionierem unasienniania matek pszczelich zarejestrowanym w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie pod numerem RZ 15/82. Był rzeczoznawcą chorób pszczelich.

Wychował kilka pokoleń pszczelarzy, prowadząc liczne kursy i szkolenia dla początkujących pszczelarzy na terenie byłego województwa rzeszowskiego, angażując się przez to w pracę naszej jednostki tj. Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Kolega Józef był człowiekiem bardzo uczynnym i wielkiego serca dlatego cieszył się wśród pszczelarzy ogromnym szacunkiem. Swoim doświadczeniem pszczelarskim, wiedzą i spostrzeżeniami dzielił się chętnie z nami podczas co miesięcznych naszych spotkań. Do końca życia mimo kalectwa był aktywnym członkiem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie.

Za swój trud i swoją pracę był nagradzany i odznaczany, to co ziemskie w pszczelarstwie osiągnął wszystko łącznie ze statuetką księdza Dzierżona, którą bardzo sobie cenił.

W pracy zawodowej też posiadał duże zasługi, otrzymując odznaczenia państwowe min: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego. Na wniosek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie otrzymał w 2023 roku od Ministra Rolnictwa honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”

Był honorowym dawcą krwi i członkiem NOT-u.

Zasługi kolegi śp. Józefa Patrona dla naszej organizacji pszczelarskiej i społeczności rzeszowskiej są ogromne a jego dzieło pozostanie w naszej pamięci.

Franciszek Hulak
Prezes RKP Rzeszów

Wspomnienie o Józefie Patronie

Zmarł Józef Patron

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lipca 2024 roku zmarł w wieku 83 lat

Ś.P.
Józef Patron

Członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rzeszowie

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 13 lipca 2024 roku
o godzinie 16:00 w Kościele Parafialnym w Zaczerniu.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina.

Zebranie lipiec 2024

Zebranie członków RKP Rzeszów odbędzie się dnia 5 lipca 2024 roku o godz 17.00.
Plan zebrania :
  1. II termin / ostateczny /wydawania leków refundowanych dla pszczół przez doktora M.Barana od godz. 16.30.
  2. Podpisywanie list otrzymanych i odebranych matek pszczelich.
  3. Nowe zasady refundacji zakupionego sprzętu pszczelarskiego.
  4. Sprawy ogólne Koła.

Informujemy,że dla członków RKP Rzeszów cena cukru w hurtowni Dżek wynosi 2.90 zł za kg. Cukier dostępny jest w workach 25kg.

Refundacja na matki i odkłady

Do dnia 21 czerwca 2024 roku proszę o dostarczenie do Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie skanów decyzji RHD, Sprzedaż Bezpośrednia, faktur RR – celem uzyskania refundacji na matki i odkłady.

Odbiór matek pszczelich 2024

Uwaga !!!

W związku z ogłoszeniem terenu zapowietrzonego w dniu 13 maja 2024r w Rzeszowie, Koło nasze nie będzie wydawać matek pszczelich od Pana Sęka i Pana Pelczara na zebraniu w dniu 7 czerwca 2024r. Każdy pszczelarz, który ma do odbioru matki pszczele odbiera je indywidualnie.

Zebranie czerwiec 2024

Zebranie członków RKP Rzeszów odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024r o godz. 17.00 przy klasztorze OO Bernardynów.

Plan zebrania
1.Wydawanie leków refundowanych dla pszczół przez Pana Mariana Barana / od godz.16 / – jedyny termin wydawania
2.Podpisywanie list otrzymanych matek pszczelich od producentów
3.Zasady dystrybucji pszczół w strefie zapowietrzonej
4.Przepisy dot. stacjonowania pasiek
5.Sprawy ogólne Koła

Zgnilec amerykański w powiecie Rzeszowskim

Dzień dobry,

Pisze w sprawie rozporządzenia o wystąpieniu zgnilca amerykańskiego w powiecie Rzeszowskim.

„§ 1. Uznaje się teren obejmujący w powiecie rzeszowskim miejscowości:
1) Malawa, Krasne w gminie Krasne,
2) Kielnarowa, Tyczyn w gminie Tyczyn,
3) Chmielnik w gminie Chmielnik,
4) osiedla w obrębie miasta Rzeszowa: Budziwój, Biała, Matysówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie,
Słocina, Zawiszy Czarnego, Dąbrowskiego, Staroniwa, Piastów, Grota-Roweckiego, Nowe Miasto,
Paderewskiego, Kmity, Pułaskiego, Śródmieście, Mieszka I, Wilkowyja, F. Kotuli, Krakowska – Południe,
Kr. Augusta, 1000-lecia, Wł. Andersa, Pobitno, Baranówka, Staromieście, Załęże,
– za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi
o treści: „ UWAGA! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół ”

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie rodzin pszczelich, matek
pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do
pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół,

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, nakazuje
się:
1) posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną
chorobę zakaźną zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rzeszowie;
2) przegląd pasiek.”

Więcej szczegółów na stronie WZP lub Dziennik Urzędowy Województwa Rzeszowskiego ( https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2024/2486/ ).

Pozdrawiam,

Olga Kwiatkowska


Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
ul. Ustrzycka 117a
35-504 Rzeszów
poczta@wzp.rzeszow.pl
www.wzp.rzeszow.pl

Odbiór leków 2024

Wydawanie leków dla pszczół odbędzie się na zebraniu Koła w dniu 7 czerwca 2024r
Jest to jedyny termin z odbiorem w Rzeszowie.

Zebranie maj 2024

Zebranie członków RKP Rzeszów odbędzie się 10 maja 2024 (piątek) o godzinie 17.00 przy klasztorze OO.Bernardynów.
Sala będzie otwarta od godziny 16.30.

Plan zebrania:
1.Plan odbioru leków dla pszczół dystrybucja – dr Marian Baran
2.Sprawy ogólne